Privacybeleid

Vooraf

www.montelimar-tourisme.com behandelt je persoonlijke gegevens (hierna persoonsgegevens genoemd) in het kader van het gebruik van deze website.

Wij hebben vanwege onze verantwoordelijkheid voor de verwerking alle respect voor je privacy en beschermen de persoonlijke gegevens van de gebruikers van onze website.

Dit beleid richt zich op het verstrekken van informatie over de manieren van het verzamelen van de gegevens, de behandeling en het gebruik van je persoonsgegevens, en je rechten op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens ten opzichte van de toepasselijke bepalingen op dat gebied, in het bijzonder de laatste versie van de Franse IT-wet 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot informatica, bestanden, en de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), van kracht sinds 25 mei 2018.

Toepassingsgebied van dit beleid voor de bescherming van persoonsgegevens

Het huidige beleid geeft de principes en richtlijnen voor de bescherming van je persoonsgegevens, waarmee gedoeld wordt op persoonsgegevens die op of via de website verzameld zijn.

www.montelimar-tourisme.com verzamelt persoonsgegevens (bijvoorbeeld online, inclusief per mail, of offline); het huidige beleid is van toepassing op elke manier van verzamelen en verwerken.

Onder persoonsgegevens verstaan we alle informatie betreffende een geïdentificeerd of te identificeren natuurlijk persoon. Iemand is ‘te identificeren’ zodra hij/zij direct of indirect geïdentificeerd kan worden, in het bijzonder via een referentienummer of via een of meer elementen die specifiek zijn voor dat persoon.

Niet-persoonlijke gegevens komen overeen met informatie die de identiteit van een persoon niet kenbaar maakt.

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking

Bij ons is Isabelle Grégoire, 8 Boulevard Irène et Frédéric Joliot, F-26130 SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX verantwoordelijk voor de behandeling van je persoonsgegevens. Sommige technische afwikkelingen (hosting, kwalitatieve gegevensverwerking, klantenkennis) zijn toevertrouwd aan technische uitvoerders. Conform artikel 28 van de AVG is deze dienstverstrekker contractueel gebonden aan een geheimhoudingsclausule die elk gebruik verbiedt van de hem/haar toevertrouwde gegevens die niet in het contract zijn voorzien en die hem/haar verplichten tot het instellen van technische en organisatorische maatregelen die voldoen aan de normen voor de veiligheid en bescherming van persoonsgegevens.

Veiligheid en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens

Wij beschouwen jouw persoonsgegevens als vertrouwelijke informatie.

Wij verplichten ons tot het nemen van billijke technische maatregelen om eventueel verlies of verduistering tijdens het verzamelen of de opslag van gegevens die je aan ons zou hebben verstrekt te voorkomen, en niet-toegestane communicatie aan derden verhinderen.

Ondanks deze maatregelen blijft het internet niettemin een open systeem en kunnen wij niet garanderen dat onbevoegde derden deze maatregelen niet kunnen verijdelen of je persoonsgegevens voor onwettige doeleinden gebruiken. www.montelimar-tourisme.com kan dus niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een frauduleuze opname van je gegevens voor welk gebruik dan ook.

De website kan links voorstellen naar websites van derden die je zouden kunnen interesseren.
www.montelimar-tourisme.com oefent geen enkele controle uit op de inhoud van websites van derden of op de manier waarop zij omgaan met de bescherming van de persoonsgegevens die ze zouden kunnen verzamelen. www.montelimar-tourisme.com wijst aldus alle verantwoordelijkheid af met betrekking tot de behandeling van je persoonsgegevens door deze derden. Het is je eigen verantwoordelijkheid om je op de hoogte te stellen van hun privacybeleid.

Doelen van het verzamelen van gegevens

Wij verzamelen je gegevens om:

 • je te kunnen laten surfen op onze websites en apps en onze content aan te passen op jouw terminal om je navigatie te verbeteren;
 • info die je ingevuld hebt op formulieren te onthouden (je gebruikersaccount bijvoorbeeld);
 • je de gelegenheid te geven onze content te delen op sociale netwerken;
 • je het kopen van producten of diensten te vergemakkelijken;
 • je een interactief en persoonlijk aangepast gebruik van de websites en apps te verschaffen;
 • je de mogelijkheid te geven om een account te openen en te beheren zodat je toegang hebt tot de bijzonderheden en de opties van de websites en apps;
 • info en/of mededelingen te verzenden;
 • kansspelen te organiseren (contactgegevens winnaar m/v, prijsuitreiking, enz.);
 • je onze newsletters te sturen, indien je het daarvoor bestemde vakje hebt aangevinkt,
 • publiek en bezoekersaantal van de website te analyseren.

Je persoonsgegevens worden ontvangen door onze eigen medewerkers die over het beheer gaan en onze technische dienstverstrekkers.

Verzamelde gegevens

Persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens verstaan we onder meer:

 • Achternaam
 • Voornaam
 • E-mailadres
 • Postadres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • Geolokalisatie
 • IP-adres

en elk ander persoonlijk gegeven dat onmisbaar kan zijn voor de genoemde doelen.

Cookies en andere trackers

Cookies, of andere gelijksoortige trackers, zijn bestanden die door een browser gebruikt worden om te communiceren met de gebruiker. Cookies verzenden statusinformatie als een gebruiker een website raadpleegt. Deze informatie kan bijvoorbeeld bestaan uit een login, een taalkeuze, een vervaldatum, een antwoordveld, enz. Cookies bewaren, zolang ze geldig zijn, statusinformatie als een internetgebruiker de pagina’s van een website bezoekt of als dezelfde internetgebruiker later terugkeert naar de website. Alleen de verzender van een cookie kan de informatie van het bestand lezen of wijzigen. Er bestaan verschillende soorten cookies:

 • tijdelijke cookies die meteen verdwijnen zodra je de browser of de website verlaat;
 • permanente cookies die tot het eind van hun levensduur (max. 12 maanden) in je terminal blijven of totdat je ze verwijdert via de instellingen van je browser.

In de rubriek cookiebeheer kun je de opslag- en afleesinstellingen van cookies bepalen.

Cookies deactiveren

Browserinstellingen

Het installeren van cookies gaat niet zonder jouw toestemming. Tijdens je eerste bezoek op een website krijg je een pop-up op je scherm die je erop wijst dat er cookies geïnstalleerd worden in je computer als je verder surft.

Cookies of trackers zorgen dat je de website optimaal kunt bezoeken en gebruiken. Heb je je browser ingesteld op het systematisch weigeren van cookies of trackers, dan zullen sommige van onze services niet goed functioneren. Dit valt niet onder de verantwoordelijkheid van www.montelimar-tourisme.com.

Formulieren

Abonnement op newsletters

Newsletters www.montelimar-tourisme.com

Bij het accepteren van dit soort newsletters geef je www.montelimar-tourisme.com toestemming om persoonlijk gerichte mails te verzenden. Je kunt op elk moment je abonnement opzeggen via de ontvangen mails. Je gegevens blijven echter 38 maanden in ons systeem.

Gebruikersaccount aanmaken

Je kunt een account aanmaken waarmee je toegang krijgt tot de vakpagina van www.montelimar-tourisme.com. Je kunt op elk moment je account opheffen. Je gegevens blijven echter 38 maanden in ons systeem.

Contactformulier

De gebruiker verstrekt gegevens als hij/zij een opmerking of commentaar aan ons doorgeeft. Deze verzamelde info gaat naar de afdeling die de opmerkingen m.b.t. de website www.montelimar-tourisme.com beheert. Je gegevens blijven 38 maanden in ons systeem.

Je rechten

Conform de bepalingen van de verordening van toepassing op de bescherming van persoonsgegevens, beschik je over een recht tot inzage, wijziging, schrapping van je gegevens en het recht op een kopie van jouw persoonsgegevens die in ons bezit zijn in een gestructureerd elektronisch formaat (portabiliteit).

Je hebt ook recht op verzet op wettelijke gronden indien je gegevens van persoonlijke aard onderworpen zijn aan een verwerking, en recht op verzet dat je gegevens gebruikt worden voor werving, in het bijzonder van commerciële aard.

Je kunt je rechten doen gelden door je aanvraag te sturen naar het volgende postadres: Comité d’Expansion Touristique et Economique de la Drôme Provençale; 8 Boulevard Irène et Frédéric Joliot, F-26130 SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX – of rechtstreeks via de website d.m.v. ons contactformulier.

Wij beantwoorden deze aanvragen binnen een maand vanaf de ontvangstdatum. Deze termijn kan eventueel verlengd worden met uiterlijk twee maanden, afhankelijk van de ingewikkeldheid en het aantal aanvragen in behandeling.

In geval van geschil over het uitoefenen van je rechten kun je bezwaar indienen bij de CNIL (Franse IT-commissie).

Het bewaren van persoonsgegevens

Wij bewaren je persoonsgegevens voor een tijdsduur die noodzakelijk en evenredig is met het doel waarvoor ze verzameld zijn, ofwel een tijdsduur van niet langer dan 3 jaar vanaf de laatste uitwisseling die je met ons hebt gehad op je eigen initiatief (m.n. inloggen op je account).

Na de aangegeven periodes worden je gegevens anoniem gemaakt voor de statistieken of simpelweg verwijderd.

Update van het huidige privacybeleid

Dit privacybeleid kan op elk moment gewijzigd worden of van opstelling veranderen.

Je wordt vriendelijk verzocht je regelmatig op de hoogte te houden.

Voor meer nuttige informatie over het uitoefenen van je rechten raden we je aan de website van de CNIL te raadplegen (Franse IT-commissie), in het bijzonder de rubriek https://www.cnil.fr/fr/comprendre-vos-droits of de Engelse versie https://www.cnil.fr/en/home

Laatste update: 16/04/2019