Wettelijke bepalingen

Ontwerp en hosting van de website

Le Puy-en-Velay
3 avenue d’Aiguilhe
F-43000 Le Puy-en-Velay
Tel. +33 (0)4 71 04 93 01

Clermont-Ferrand
Le Bivouac
56 Boulevard Léon Jouhaux – CS 90706
F-63000 Clermont-Ferrand

Lyon
La Tour du web
4 rue Pr Charles Appleton
F-69007 Lyon

www.iris-interactive.fr

Publisher

EPIC Office de Tourisme de Montélimar Agglomération
Voorzitster Ginette Tortosa
Montée Saint Martin – Allée provençales
F-26200 MONTELIMAR

Tel. +33 (0)4 75 01 00 20

De VVV Montélimar Agglomération staat geregistreerd als reisorganisator onder het nummer IM 026170006.

Garant: APST, 15 avenue Carnot – F-75017 Paris.
Verzekeraar: ALLIANZ IARD agence Gandon – 32 rue Roger-Poyol F-26200 MONTÉLIMAR.
BTW-identificatienummer: FR 03 825125065.Siret EPIC : 825 125 065 00011.

Fotocredits

Alle gebruikte foto’s en illustraties zijn beschermd door auteursrechten en op een breder vlak door het eigendomsrecht. Het herdrukken of kopiëren is verboden.
Elke gehele of gedeeltelijke herdruk, gebruik, wijziging, representatie en vertaling van de elementen van deze website, op welke wijze dan ook en zonder de uitdrukkelijke toestemming van de VVV van Montélimar, kan uitlopen op rechtelijke vervolging.

Kopijrecht

Herdruk op papier

De herdruk op papier van de pagina’s van deze website, met uitzondering van het illustratiemateriaal, is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

  • gratis distributie
  • respect voor de integriteit van de gekopieerde documenten (geen aangebrachte wijzigingen noch veranderingen)
  • expliciete vermelding van de website www.montelimar-tourisme.com als bron en vermelding dat het kopijrecht voorbehouden en strikt beperkt is.

Herdruk op digitale communicatiemiddelen

De herdruk van alles of een deel van de website op een digitaal communicatiemiddel is toegestaan onder voorbehoud van de toevoeging van een duidelijke bronvermelding (www.montelimar-tourisme.com) en de vermelding Rechten voorbehouden.

De gebruikte informatie mag alleen dienen voor doelen m.b.t. persoonlijk, beroeps- of verenigingsleven. Elk gebruik voor commerciële of wervende doeleinden is verboden.

Het creëren van links naar www.montelimar-tourisme.com

De website van de bestemming Montélimar Tourisme staat de instelling van een hyperlink naar zijn inhoud toe, onder voorbehoud van:

  • het niet gebruiken van de deep-linking-techniek, ofwel, de pagina’s van de website www.montelimar-tourisme.com mogen niet nesten binnen de pagina’s van een andere website maar dienen toegankelijk te zijn via het openen van een nieuw venster.
  • het vermelden van de bron via een hyperlink die rechtstreeks verbindt met de beoogde content. De gebruikte informatie mag alleen dienen voor doelen m.b.t. persoonlijk, beroeps- of verenigingsleven. Elk gebruik voor commerciële of wervende doeleinden is verboden.

Deze toestemming is niet van toepassing op websites die informatie verspreiden van twistende, pornografische, xenofobe aard of die op een breder vlak inbreuk doen op de gevoeligheid van een breed publiek.

Gelieve contact met ons op te nemen voor elk ander gebruik.

Cookies

Montélimar Tourisme probeert je zo duidelijk en helder mogelijk in te lichten over het gebruik van cookies tijdens het surfen op hun websites, apps en blogs.

Wat is een cookie?

Een cookie is een bestand dat via je browser gegevens opslaat op de harde schijf van je terminal (computer, tablet of smartphone) als je surft op een website. De cookies die tijdens je bezoek op onze websites opgeslagen worden, kennen je niet persoonlijk, maar herkennen alleen de computer, tablet of smartphone die je op dat moment gebruikt. Cookies slaan geen diepgaande persoonlijke informatie op, maar geven alleen een informatie over je surfgedrag zodat je terminal later herkend kan worden. Cookies beschadigen je computer niet, ze maken je het alleen gemakkelijk door je voorkeuren te onthouden, ze vullen sommige velden in en passen de inhoud aan van de info die je voorgelegd krijgt.

Welke cookies vind je op onze websites?

Functionele cookies: deze cookies passen de presentatie van onze websites, applicaties en advertenties aan de voorkeuren van je terminal (taal, resolutie, gebruikt besturingssysteem…) aan, afhankelijk van de software van je terminal, ze maken je het zoeken gemakkelijk door je automatische zoekopdrachten en opgeslagen advertenties te bewaren, ze verbeteren je gebruikerservaring door sommige velden van formulieren alvast in te vullen.

Analytische cookies: deze cookies geven ons de mogelijkheid om onze diensten, webcontent, rubrieken en je surfervaring te verbeteren door metingen te verrichten over bezoekersaantallen en gebruiksfrequenties.

Third party cookies (bijvoorbeeld sociale netwerken): als je onze website bezoekt, worden sommige cookies niet opgeslagen door ons, maar door derden, voor een gerichte reclameverspreiding. Meer informatie over third party cookies vind je op hun websites: Google, Youtube, Instagram, Facebook en Twitter.

Jouw cookievoorkeuren

Jij bepaalt zelf of je wilt dat er cookies opgeslagen worden in jouw computer, tablet of smartphone, en je kunt de registratie van cookies gemakkelijk zelf controleren. Het is wel belangrijk om te weten dat elke nieuwe configuratie het surfen op internet kan veranderen, evenals de toegangsvoorwaarden tot sommige diensten die nu eenmaal cookies nodig hebben om te functioneren. Weiger je de registratie van cookies op je terminal, of verwijder je de opgeslagen cookies, dan kun je geen gebruik maken van bepaalde functies die noodzakelijk zijn voor het surfen op bepaalde websites.

Je kunt op elk moment je wensen uiten en wijzigen door je browserinstellingen aan te passen zodat cookies of opgeslagen worden op je terminal of juist niet (elke browser gebruikt een andere instelling). Bij sommige browsers kun je voor elke website de cookie-instellingen bepalen. In het algemeen vind je alles over de configuratie onder het kopje Help.

Meer informatie over het gebruik van cookies op de website van de CNIL (Frans of Engels).

Toegepast recht en rechtspraak

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de website www.montelimar-tourisme.com valt onder de Franse wetgeving. Geschillen worden alleen behandeld door Franse gerechtshoven.

Verwerking van persoonsgegevens

Respect voor privacy en toegangs- of wijzigingsrecht van persoonsgegevens

Soms kunnen we genoodzaakt zijn om persoonlijke gegevens aan je te vragen voor het verstrekken van aangepaste services of informatie, of om je de laatste nieuwtjes van Montélimar Tourisme te versturen. Wij beschouwen het als onze plicht om je privacy te respecteren en de door jou verstrekte informatie te beschermen. Dit gaat in het bijzonder om persoonsgegevens op de website www.montelimar-tourisme.com die bestemd zijn voor intern gebruik. Deze informatie is vertrouwelijk en wordt dus als zodanig behandeld en veilig opgeslagen. Jouw informatie wordt in geen geval doorgegeven aan derden.

Bij het invoeren van je gegevens ontvang je – conform de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die sinds 25 mei 2018 van kracht is in de Europese Unie – een mail die je toegang verschaft tot je abonnementsvoorkeuren en waarin gevraagd wordt je inschrijving te bevestigen.

Wij respecteren de Franse informaticawet (art. 27 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).

Je hebt dus recht op toegang, inzage, wijziging en schrappen van de jou betreffende gegevens. Schrijf om dit recht te doen gelden naar:

EPIC Office de Tourisme de Montélimar Agglomération
Montée Saint Martin – Allée provençales
F-26200 MONTELIMAR Tel. +33 (0)4 75 01 43 44
info@montelimar-tourisme.com

Onder Persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie die een persoon identificeren. Het gaat meestal om een naam, een adres, een telefoonnummer, een e-mailadres of een interessegebied. Lees meer over de bescherming van persoonsgegevens op de website van de Franse IT-Commissie CNIL (Frans en Engels).

Onze toeleveranciers en de AVG

Alliance Réseaux garandeert op elk moment dat de gegevens van de gebruikers van Open System correct en veilig beheerd worden. Verplichtingen:

  • Persoonsgegevens op loyale, geoorloofde en doorzichtige wijze behandelen;
  • Persoonsgegevens alleen verzamelen voor legitieme, expliciete en vastgestelde doelen;
  • Alleen de meest noodzakelijke persoonsgegevens bewaren, en wel voor een beperkte tijdsduur ten opzichte van de nagestreefde doelen;
  • Maatregelen nemen om te verzekeren dat de persoonsgegevens correct zijn en, voor zover mogelijk, geüpdatet;
  • Ons verzekeren dat de persoonsgegevens veilig bewaard worden en beschermd tegen niet-toegestane en onwettelijke behandeling, en dat organisatorische en technische maatregelen ingesteld worden om de gegevens te beschermen.

Proximit, uitgever van de software Avizi, beheert onze klantenrelaties en garandeert dat de gegevens van de gebruikers op elk moment veilig en correct verwerkt worden. De apps Avizi en Avizer zijn gehost op servers in Frankrijk. De gegevensuitwisseling is gecodeerd volgens het TLS/SSL-certificaat, een protocol dat de gegevens-flow tussen Avizi en zijn ecosysteem beveiligt. De gegevens worden dagelijks opgeslagen in een daarvoor bestemde beveiligde opslagruimte voor een tijdsduur van 7 dagen, vervolgens geoutsourcet en opgeslagen in infrastructuren van het bedrijf en gecodeerd.

Je hebt op elk moment toegang tot je persoonsgegevens, bij elke verzameling word je verzocht je uitdrukkelijke toestemming te geven per e-mail.

Je gegevens worden 3 jaar bewaard en verwijderd of anoniem gemaakt (voor de statistieken) indien er geen interactie plaats heeft gevonden of aanspraak op gemaakt is. We kunnen je ook tegen het eind van deze periode voorstellen je inschrijving te verlengen om te kunnen blijven profiteren van de info van Montélimar Tourisme.

Alle medewerkers van de VVV van Montélimar, Alliance Réseaux en Proximit die toegang hebben tot je gegevens zijn contractueel gebonden aan een geheimhoudingsplicht.

Gegevensverspreiding

Alle nuttige informatie komt uit Apidae, een toeristisch informatiesysteem. De informatie en tarieven worden ter informatie verstrekt onder de juridische verantwoordelijkheid van de dienstverstrekkers/organisatoren.

De online beschikbaarheidstabellen en reserveringen zijn gegenereerd door Open System®. Dankzij dit systeem kunnen vakmensen zelf de aan hun aanbod verbonden informatie verstrekken.

Montélimar Tourisme kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de betrouwbaarheid van de op deze website vermelde informatie.